AOMWAY FPV 5.8Ghz 200mW 32CH Wireless AV Transmitter Module

Description:

Brand Name: Aomway
Item Name: Wireless AV Transmitter Module
Transmitted Power: 200mwåÊ 23dbi
Channel:32 CH
Current: 170mA
Dimension: 26*20*8mm
Operating Voltage: DC6-24V
Suitable connector:åÊJST 5pinåÊ
Weight: 6g (not included the antenna)
Uilt-in four frequency optional: åÊ 5740-5860MHzåÊ /åÊ 5705-5925MHz /åÊåÊ 5725-5865MHZ / 5733-5866MHZ
Suitable Camera:åÊAomway HD Mini 1 / 3''CMOS FPV Camera Lens Module 2.8 1.25 * 5p JST PortåÊ
åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ
Features:
5.8GåÊbroadbandåÊFMåÊsynchronizationåÊofåÊaudioåÊandåÊvideoåÊtransmission.
Stereo, left and right channel independent.
TV system PAL / NTSC.

Package Included:
1x TransmitteråÊåÊåÊ
1x 5db antenna
1x Signal cableåÊåÊåÊåÊåÊåÊ
1x DC cable

Recently Viewed Items