Eachine ET600 5.8G 32CH 600mW Super Light Transmitter

Description:

Brand Name : Eachine
Item Name : Transmitter
Item NO.: ET600
ModulationåÊMode:åÊFM
SupportedåÊVideoåÊFormat:åÊNTSC/PAL
OutputåÊåÊImpedance:åÊ75åÊOhm
OutputåÊSignalåÊStrength: 27~28dBm.
OutputåÊPower:åÊ600mW
OperatingåÊChannel:åÊ32CH
OperatingåÊVoltage:åÊ7VåÊ-åÊ24V
Output Voltage to Camera: 3.6-5.5V
OperatingåÊCurrent:åÊ190mA
VideoåÊBandåÊWidth:6.5åÊMHz
AntennaåÊConnector:åÊRP-SMAåÊ
Size:åÊ38mmåÊxåÊ22.5mmåÊxåÊ6mm
Weight:åÊ6g(withoutåÊantenna)15g (with antenna)


åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ FrequencyåÊTable
FrequencyåÊBandåÊA 5865 5845 5825 5805 5785 5765 5745 5725
FrequencyåÊBandåÊB 5733 5752 5711 5790 5809 5828 5847 5866
FrequencyåÊBandåÊE 5705 5685 5665 5645 5885 5905 5925 5945
FrequencyåÊBandåÊF 5740 5760 5780 5800 5820 5840 5860 5880
Package Included:
1 x Transmitter
1 x Antenna
1 x FPV Power Cable
1 x 5 Pin Cable

Recently Viewed Items